Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor intreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul şi aprobarea execuţiei bugetare.
Elaborarea proiectului bugetului local, prima etapă a procedurii bugetare, cuprinde activitatea de determinare a veniturilor şi cheltuielilor bugetului public.

Finalizarea proiectului de buget se materializează într-o serie de documente şi anume: expunerea de motive şi proiectul legii bugetului de stat, anexele la proiectul de lege bugetară, precum şi informaţii documentare cu privire la modul de fundamentare a bugetului, informaţii ce sunt utile parlamentului cu ocazia analizei şi dezbaterilor în vederea aprobării proiectului de lege privind bugetul de stat. Aprobarea bugetului presupune dezbaterea şi votarea, de catre consiliul local. Realizarea veniturilor bugetare constă în derularea mai multor etape: asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere a impozitului şi perceperea propriuzisă a acestuia. Efectuarea cheltuielilor publice presupune respectarea destinaţiei şi a cuantumului aprobat pentru fiecare categorie de cheltuieli bugetare şi impune parcurgerea mai multor faze procedurale succesive, pentru fiecare alocaţie bugetară, după cum urmează: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plată.

Angajarea reprezinta asumarea obligaţiei de catre primărie de a plăti o anumită sumă de bani furnizorilor diferitelor bunuri şi servicii publice, obligaţie ce rezultă dintr- un contract, hotărâre judecătorească, dispoziţie primar sau orice alt act legal. Angajarea este facută de către ordonatorul de credite sau, în mod excepţional, de catre ordonatorii secundari, dar numai în limita stabilită în buget pentru acţiunile sau obiectivele respective.

Lichidarea este faza în care se constată realizarea serviciului în favoarea primăriei şi se stabileste cuantumul plăţii . Lichidarea are la bază documente justificative şi furnizarea efectivă a bunurilor şi/sau serviciilor contractate.

Ordonanţarea constă în operaţiunea de emitere, din partea unei instituţii publice, a unei dispoziţii sau ordin de plată a unei sume din alocaţia bugetară în favoarea unui tert, furnizor de bunuri şi/sau servicii publice sau creditor.

Plata este operaţiunea prin care se stinge obligaţia statului faţa de persoanele fizice sau juridice, furnizori sau creditori şi constă în achitarea efectivă de catre instituţia publică a sumei datorate.

Nume  Vizite 

Buget Local - 02 - Rectificat Finante27dec     294
Buget 10 - Rectificat cu Estimari - RECTIFICARE 10 DIN 27 DECEMBRIE2013     261
Buget Local - 02 - Rectificat cu Estimari - RECTIFICARE 10 DIN 27 DECEMBRIE2013     249
Buget 10 - Rectificat cu Estimari - RECTIFICARE 9 DIN 19DECEMBRIE 2013     269
Buget Local - 02 - Rectificat cu Estimari - RECTIFICARE 9 DIN 19DECEMBRIE     291
Buget 10 - Rectificat cu Estimari - rectificare 8 din 18 dec2013     283
Buget Local - 02 - Rectificat cu Estimari - rectificare 8 din 18 dec2013     247
buget10 - rectificare 7 30nov2013     259
buget2 - rectificare 7 30nov2013     262
buget10total - rectificare 6 8oct2013     301
buget2total - rectificare 6 8oct2013     288
buget10total - rectificare5 din 30sept2013     251
buget2total - rectificare5 din 30sept2013     283
buget10total - rectif4 din13 sept2013     267
buget2total - rectif4 din13 sept2013     261
buget10tiotal - rectif3 din 19august     269
buget2total - rectif3 din 19august     244
buget10total - rectif 2 25iulie2013     267
buget2total - rectif 2 25iulie2013     245
buget10total rectif1 18iunie2013     312
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina