Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

Zadec Marian     227
Stefanescu Dumitru     210
Simionescu Maria     199
Sarbu Mihai     203
Radu Gheorghe     216
Popescu Mircea     193
Perian Dumitru     229
Patru Mihai     227
Nitescu Mihai     228
Merisel Petre     209
Matei Mihaela Cristiana     194
Masariu Maria Magdalena     230
Jdreala Virgiliu Marian     211
Iordache Gheorghe Eugen     198
Ionescu Doina     225
Fetele Lucia     219
Fetele Danut     224
Dragoi Constantin     201
Dobrescu Ioana     226
Danilescu Paul     211
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina