Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

Zadec Marian     149
Stefanescu Dumitru     132
Simionescu Maria     131
Sarbu Mihai     132
Radu Gheorghe     145
Popescu Mircea     131
Perian Dumitru     142
Patru Mihai     146
Nitescu Mihai     144
Merisel Petre     135
Matei Mihaela Cristiana     131
Masariu Maria Magdalena     146
Jdreala Virgiliu Marian     140
Iordache Gheorghe Eugen     135
Ionescu Doina     141
Fetele Lucia     144
Fetele Danut     144
Dragoi Constantin     133
Dobrescu Ioana     148
Danilescu Paul     140
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina