Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

Zadec Marian     183
Stefanescu Dumitru     163
Simionescu Maria     156
Sarbu Mihai     163
Radu Gheorghe     172
Popescu Mircea     159
Perian Dumitru     170
Patru Mihai     176
Nitescu Mihai     177
Merisel Petre     163
Matei Mihaela Cristiana     162
Masariu Maria Magdalena     181
Jdreala Virgiliu Marian     171
Iordache Gheorghe Eugen     163
Ionescu Doina     172
Fetele Lucia     179
Fetele Danut     175
Dragoi Constantin     163
Dobrescu Ioana     178
Danilescu Paul     165
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina