Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

Zadec Marian     213
Stefanescu Dumitru     190
Simionescu Maria     181
Sarbu Mihai     189
Radu Gheorghe     197
Popescu Mircea     181
Perian Dumitru     219
Patru Mihai     214
Nitescu Mihai     209
Merisel Petre     191
Matei Mihaela Cristiana     184
Masariu Maria Magdalena     207
Jdreala Virgiliu Marian     198
Iordache Gheorghe Eugen     183
Ionescu Doina     201
Fetele Lucia     205
Fetele Danut     202
Dragoi Constantin     186
Dobrescu Ioana     207
Danilescu Paul     191
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina