Controlul averilor şi adoptarea unui mecanism eficient de verificare a declaraţiilor de avere a constituit o recomandare constantă a Uniunii Europene, de-a lungul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fapt consemnat şi în documentul de poziţie comună al Uniunii pe domeniul justiţie şi afaceri interne (capitolul 24).
Grupul Statelor Anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) a adoptat o poziţie similară.
Una dintre recomandările GRECO, ca urmare a evaluării din 2005, se referea la necesitatea îmbunatăţirii mecanismului de verificare a averilor şi conflictelor de interese.
Ca urmare a acestor recomandări, unul dintre obiectivele prevăzute în Strategia Natională Anticorupţie 2005 - 2007, adoptată de Guvernul României prin H.G. nr. 231/2005, a fost Combaterea corupţiei prin mijloace administrative.

Conform planului de acţiune pentru implementarea Strategiei, una dintre măsurile aflate în sarcina Ministerului Justiţiei era revizuirea cadrului legislativ în sensul desemnării unei instituţii abilitate să verifice şi să controleze declaraţiile de avere, de interese, şi stările de încompatibilitate.
Nume  Vizite 

Zadec Marian     275
Stefanescu Dumitru     262
Simionescu Maria     257
Sarbu Mihai     261
Radu Gheorghe     268
Popescu Mircea     244
Perian Dumitru     274
Patru Mihai     328
Nitescu Mihai     242
Merisel Petre     268
Matei Mihaela Cristiana     266
Masariu Maria Magdalena     261
Jdreala Virgiliu Marian     249
Iordache Gheorghe Eugen     271
Ionescu Doina     285
Fetele Lucia     275
Fetele Danut     256
Dragoi Constantin     253
Dobrescu Ioana     266
Danilescu Paul     255
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina