Nume  Vizite 

HOTARAREA NR. 84 - rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019     33
HOTARAREA NR. 83 - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local     26
HOTARAREA NR. 82 - Aprobare actului aditional nr. 3 la Contractul de inchiriere     32
HOTARAREA NR. 81 - aprobarea consumului lunar de combustibil pentru autospeciala     25
HOTARAREA NR. 80 - Aprobare prelungire perioada de inchiriere a contractului de locatiune     33
HOTARAREA NR. 79 - Aprobare prelungire perioada de inchiriere a contractului de locatiune     34
HOTARAREA NR. 78 - mandatarea reprezentantului orasului Ocnele Mari     27
HOTARAREA NR. 77 - aprobarea achizitiei publice de servicii juridice de asistenta si reprezentare     44
HOTARAREA NR. 76 - aprobarea atribuirii contractului de servicii de salubrizare     49
HOTARAREA NR. 75 - aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli ale Asociatiei de Dezvoltare     40
HOTARAREA NR. 74 - aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de concesiune     54
HOTARAREA NR. 73 - modificarea si completarea HCL nr. 63 din 2019     44
HOTARAREA NR. 72 - rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019     39
HOTARAREA NR. 71 - Aprobare materie impozabila pe anul 2020     40
HOTARAREA NR. 70 - stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale     32
HOTARAREA NR. 69 - " WiFi4EU Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale "     40
HOTARAREA NR. 68 - aprobarea componentei comisiei de evaluare a ofertelor privind concesionarea     46
HOTARAREA NR. 67 -Apr prelungire contracte de inchiriere ptr locuintele aflate in orasul Ocnele Mari     45
HOTARAREA NR. 66 - aprobare documentație de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică     92
HOTARAREA NR. 65 - extindere retea gaze naturale     62
HOTARAREA NR. 64 - reabilitare strazi in orasul Ocnele Mari     60
HOTARAREA NR. 63 - modificarea organigramei si statului de functii     70
HOTARAREA NR. 62 -aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare Biblioteca     51
HOTARAREA NR. 61 - validarea mandatului de consilier local - Iordache Nicolae     49
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina