ISTORIC DECLARATII DE INTERESE


  DECLARAȚII DE INTERESE 2018  VIZITE 
   BODODEA MARIA 2   
   ANDREESCU VICTORIA-CARMEN 4   
   BIRTOIU OANA-LAURA 4   
   MISESCU CONSTANTIN 3   
   BANUTA VIRGINIA 3   
   PATRU MIHAI 3   
   DOGARU GHEORGHE 8   
   ISTRATIE MARIA-GEORGIANA 5   
   JDREALA VIRGILIU-MARIAN 6   
   BELU GHEORGHE-OVIDIU 6   
   MASARIU MARIA_MAGDALENA 6   
   FETELE DANUT 6   
   DOBRESCU IOANA 7   
   BANUTA DANIELA 16   
   IORDACHE PETRE 9   
   FORMULAR DI 128   
   FORMULAR DI OFFLINE 108   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local