18 August
Postat de: ocne
Hits: 494

Publicații de căsătorie

Căsătoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie. Excepţe: Pentru motive temeinice se poate încheia căsătoria înainte de 10 zile, dacă starea de sănătate a unuia dintre soţi impune aceasta, numai cu aprobarea Primarului Oraşului Ocnele Mari. După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia numai cu aprobarea Primarului Oraşului Ocnele Mari, pentru situaţii temeinic justificate, însă numai pânâ la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenupţiale ale viitorilor soţi .