24 Septembrie
Postat de: ocne
Hits: 501

CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII

UAT ORAȘ OCNELE MARI, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ,, CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN ORAȘUL OCNELE MARI, JUDEȚUL VÂLCEA, CONSTRUIRE COMPONENTA BLOC LOCUINȚE SOCIALE; MODERNIZARE ȘI EXTINDERE COMPONENTA GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT PITICOT OCNIȚA; MODERNIZARE STRĂZI ȘI TROTUARE ÎN ORAȘUL OCNELE MARI, JUD VÂLCEA", cod SMIS 126024, finanțat prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 13 „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Investiția propusă se încadrează în obiectivul tematic urmărit în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13-Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 - Îmbunatățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România. Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Ocnele Mari, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și serviciilor care să asigure și dezvoltarea sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și asimilare a progresului tehnologic.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectivele specifice pentru Blocul de locuințe din Str. Gării sunt următoarele:
- Creșterea numărului beneficiarilor infrastructurii sociale construite;
- Construirea unei clădiri cu funcție sociala;
2. Obiectivele specifice pentru Grădinița cu program prelungit Piticot Ocnița din Str. Gării sunt
următoarele:
- Creșterea numărului participanților la procesul educațional în unitatea de infrastructură
modernizată/reabilitată/dotată;
- Modernizarea și extinderea unei clădiri cu funcție educațională;
3. Obiectivele specifice pentru străzi și trotuare sunt următoarele:
- Creșterea numărului beneficiarilor direcți ai spațiilor publice urbane modernizate/reabilitate;
- Modernizarea drumurilor publice (2905 m) - strazile: Str. Lacurilor, Str. Școlii, Str. Goruniș, Str. Valea
Grădinilor;
- Modernizarea zonelor pietonale - amenajare trotuare (1300 m): Str. I.A.Cuza;
- Modernizarea zonelor pietonale - amenajare trotuare (943 m): Str. 22 Decembrie;
- Modernizarea spațiilor verzi (1238 m);
- Înființare spații verzi (1238 m): Str. 22 Decembrie;
- Înființare locuri de parcare (125 buc): Str. 22 Decembrie;
Rezultate așteptate
1. Beneficiarii infrastructurii sociale construite/dotate obiect al proiectului (număr persoane):
- Valoarea la începutul implementării proiectului: 0 persoane;
- Valoarea estimată la finalul implementării proiectului: 48 persoane;
2. Participanții la procesul educațional în unitatea de infrastructură modernizată/reabilitată/dotată obiect
al proiectului (număr persoane):
- Valoarea la începutul implementării proiectului: 14 persoane (Sursa: date prelucrate de către UAT Orașul
Ocnele Mari);
- Valoarea estimată la finalul implementării proiectului: 16 persoane;
3. Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane modernizate/reabilitate(număr persoane):
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane;
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 3511 persoane (Sursa: http://statistici.insse.ro -
Populașia după domiciliu la 1 iulie pe grupe de varstă, județe și localități în anul 2017);
4. Clădiri cu funcții sociale (bloc de locuințe sociale) construite/dotate (număr):
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 clădiri;
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 clădire;
5. Clădiri cu funcții educaționale (gradiniță cu program prelungit) modernizate/reabilitate/ dotate
(număr):
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 clădiri;
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1 clădire;
6. Lungimea drumurilor publice modernizate/reabilitate (km):
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 km;
- Valoare la finalul implementării proiectulului: 2,905 km (Strada Lacurilor Tronson 1: 0,340 km; Strada
Școlii: 1,055 km; Strada Goruniș: 0,800 km; Strada Valea Grădinilor: 0,710 km);
7. Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale (trotuare) modernizate/reabilitate (km):
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 km;
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 2,243 km (Strada A.I.Cuza: 1,300 km; Strada 22
Decembrie: 0,943 km);
8. Suprafață spații verzi construite (mp):
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 mp;
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1238 mp (Strada 22 Decembrie);
9. Alte facilități construite; locuri de parcare (număr):
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 locuri de parcare;
- Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 125 locuri de parcare.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în
calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia Vest, în
calitate de Organism Intermediar la data de 14.05.2019.
Proiectul se derulează în Orașul Ocnele Mari, Județul Vâlcea, Strada A.I.Cuza, Nr. 35, în perioada de
implementare 01.05.2018 – 31.12.2021, conform contractului de finanțare şi are o valoare totală de
15.413.728,10, din care:
- finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 13.101.668,89 lei;
- finanțarea nerambursabilă din bugetul național este de 2.003.784,64 lei;
- cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 308.274,57 lei.
Date de contact:
Birtoiu Oana Laura, Responsabil financiar, Tel: 0724.255.582, E-mail: oanabirtoiu@gmail.com;
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să

vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro.

Citeste articol