Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă.
Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în sedinţa de analiză a muncii, sedintă care are loc trimestrial.
Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate prezentate de compartimentele subordonate şi a informaţiilor organelor de conducere.
Prezentarea activităţii se face în spirit critic şi autocritic, confruntându-se sarcinile prevăzute în planul de activitate cu datele concrete ale realizărilor obţinute. Se analizează atent lipsurile şi cauzele acestora, precum şi greutaţile întâmpinate şi se fixează sarcini precise pentru etapa urmatoare.
Nume Vizite
DARE DE SEAMA TRIMESTRUL IV 2016     214
DARE DE SEAMA TRIMESTRUL III 2016     195
DARE DE SEAMA TRIMESTRUL II 2016     225
Dare de seama trimestrul I 2016     215
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina