FORMULARE ITL  VIZITE 
  ANEXA 36 - PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE 291   
  ANEXA 35 - PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASUPRA BUNURILOR IMOBILE 306   
  ANEXA 34 - PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASUPRA BUNURILOR MOBILE 318   
  ANEXA 33 - PROCES-VERBALDE IDENTIFICARE BUNURI IMOBILE 314   
  ANEXA 32 - PROCES-VERBALDE IDENTIFICARE BUNURI MOBILE 315   
  ANEXA 31 - PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIEI 304   
  ANEXA 30 - INSTIINȚARE PRIVIND INFIINȚAREA POPRIRII 303   
  ANEXA 29 - ADRESA DE INFIINȚARE A POPRIRII 291   
  ANEXA 28 - ADRESA DE INFIINȚARE A POPRIRII ASIGURATORII 304   
  ANEXA 27 - DECIZIE DE RIDICARE A MASURILOR ASIGURATORII 310   
  ANEXA 26 - DECIZIE DE INSTITUIRE A MĂSURILOR ASIGURATORII 300   
  ANEXA 25 - PROCES-VERBAL PRIVIND CALCULUL SUMELOR PREVAZUTE PRIN TITLUL EXECUTORIU 290   
  ANEXA 24 - PROCES-VERBAL PRIVIND COMUNICAREA SOMAȚIEI 286   
  ANEXA 23 - TITLU EXECUTORIU 304   
  ANEXA 22 - SOMAȚIE 296   
  ANEXA 21 - DECIZIE PRIVIND NEMODIFICAREA BAZEI DE IMPUNERE 287   
  ANEXA 20 - DECIZIE DE IMPUNERE PRIVIND CREANȚELE DATORATE BUGETULUI LOCAL ÎN URMA INSPECȚIEI FISCALĂ 293   
  ANEXA 19 - PROCES-VERBAL DE REȚINERE RESTITUIRE DE ÎNSCRISURI 295   
  ANEXA 18 - INVITAȚIE 281   
  ANEXA 17 - AVIZ DE INSPECȚIE FISCALĂ 278   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina