FORMULARE ITL  VIZITE 
  ANEXA 36 - PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE 281   
  ANEXA 35 - PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASUPRA BUNURILOR IMOBILE 297   
  ANEXA 34 - PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASUPRA BUNURILOR MOBILE 310   
  ANEXA 33 - PROCES-VERBALDE IDENTIFICARE BUNURI IMOBILE 304   
  ANEXA 32 - PROCES-VERBALDE IDENTIFICARE BUNURI MOBILE 304   
  ANEXA 31 - PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIEI 292   
  ANEXA 30 - INSTIINȚARE PRIVIND INFIINȚAREA POPRIRII 292   
  ANEXA 29 - ADRESA DE INFIINȚARE A POPRIRII 282   
  ANEXA 28 - ADRESA DE INFIINȚARE A POPRIRII ASIGURATORII 294   
  ANEXA 27 - DECIZIE DE RIDICARE A MASURILOR ASIGURATORII 301   
  ANEXA 26 - DECIZIE DE INSTITUIRE A MĂSURILOR ASIGURATORII 291   
  ANEXA 25 - PROCES-VERBAL PRIVIND CALCULUL SUMELOR PREVAZUTE PRIN TITLUL EXECUTORIU 282   
  ANEXA 24 - PROCES-VERBAL PRIVIND COMUNICAREA SOMAȚIEI 278   
  ANEXA 23 - TITLU EXECUTORIU 296   
  ANEXA 22 - SOMAȚIE 287   
  ANEXA 21 - DECIZIE PRIVIND NEMODIFICAREA BAZEI DE IMPUNERE 277   
  ANEXA 20 - DECIZIE DE IMPUNERE PRIVIND CREANȚELE DATORATE BUGETULUI LOCAL ÎN URMA INSPECȚIEI FISCALĂ 283   
  ANEXA 19 - PROCES-VERBAL DE REȚINERE RESTITUIRE DE ÎNSCRISURI 287   
  ANEXA 18 - INVITAȚIE 271   
  ANEXA 17 - AVIZ DE INSPECȚIE FISCALĂ 267   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina