FORMULARE ITL  VIZITE 
  ANEXA 36 - PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE 198   
  ANEXA 35 - PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASUPRA BUNURILOR IMOBILE 220   
  ANEXA 34 - PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASUPRA BUNURILOR MOBILE 226   
  ANEXA 33 - PROCES-VERBALDE IDENTIFICARE BUNURI IMOBILE 217   
  ANEXA 32 - PROCES-VERBALDE IDENTIFICARE BUNURI MOBILE 222   
  ANEXA 31 - PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIEI 202   
  ANEXA 30 - INSTIINȚARE PRIVIND INFIINȚAREA POPRIRII 212   
  ANEXA 29 - ADRESA DE INFIINȚARE A POPRIRII 200   
  ANEXA 28 - ADRESA DE INFIINȚARE A POPRIRII ASIGURATORII 207   
  ANEXA 27 - DECIZIE DE RIDICARE A MASURILOR ASIGURATORII 215   
  ANEXA 26 - DECIZIE DE INSTITUIRE A MĂSURILOR ASIGURATORII 206   
  ANEXA 25 - PROCES-VERBAL PRIVIND CALCULUL SUMELOR PREVAZUTE PRIN TITLUL EXECUTORIU 198   
  ANEXA 24 - PROCES-VERBAL PRIVIND COMUNICAREA SOMAȚIEI 196   
  ANEXA 23 - TITLU EXECUTORIU 214   
  ANEXA 22 - SOMAȚIE 204   
  ANEXA 21 - DECIZIE PRIVIND NEMODIFICAREA BAZEI DE IMPUNERE 187   
  ANEXA 20 - DECIZIE DE IMPUNERE PRIVIND CREANȚELE DATORATE BUGETULUI LOCAL ÎN URMA INSPECȚIEI FISCALĂ 200   
  ANEXA 19 - PROCES-VERBAL DE REȚINERE RESTITUIRE DE ÎNSCRISURI 208   
  ANEXA 18 - INVITAȚIE 196   
  ANEXA 17 - AVIZ DE INSPECȚIE FISCALĂ 194   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina