FORMULARE ITL  VIZITE 
  ANEXA 16 - ORDIN DE SERVICIU 212   
  ANEXA 15 - LEGITIMAȚIE PENTRU FUNCȚIONARUL PUBLIC DIN ORGANUL FISCAL LOCAL 236   
  ANEXA 14 - PROCES-VERBAL PRIVIND INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 230   
  ANEXA 13 - ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 284   
  ANEXA 12 - ANUNȚ INDIVIDUAL PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 233   
  ANEXA 11 - CONFIRMARE DE PRIMIRE A DEBITELOR 266   
  ANEXA 10 - BORDEROU DE DEBITE-SCĂDERI 247   
  ANEXA 9 - MATRICOLA PENTRU EVIDENȚA CENTRALIZATĂ 227   
  ANEXA 8 - EXTRAS DE ROL 226   
  ANEXA 7 - REGISTRU DE ROL ALTE VENITURI 249   
  ANEXA 6 - REGISTRU DE ROL NOMINAL UNIC 252   
  ANEXA 5 - PROCES VERBAL DE VERIFICARE CASIER 213   
  ANEXA 4 - BORDEROU DESFĂSURĂTOR AL ÎNCASĂRILOR 223   
  ANEXA 3 - NOTA DE PLATĂ 253   
  ANEXA 2 - DECONT IMPOZIT PE SPECTACOLE 246   
  ANEXA 1 -DECLARATIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT 272   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina