FORMULARE ITL  VIZITE 
  ANEXA 16 - ORDIN DE SERVICIU 310   
  ANEXA 15 - LEGITIMAȚIE PENTRU FUNCȚIONARUL PUBLIC DIN ORGANUL FISCAL LOCAL 337   
  ANEXA 14 - PROCES-VERBAL PRIVIND INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 333   
  ANEXA 13 - ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 398   
  ANEXA 12 - ANUNȚ INDIVIDUAL PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 336   
  ANEXA 11 - CONFIRMARE DE PRIMIRE A DEBITELOR 368   
  ANEXA 10 - BORDEROU DE DEBITE-SCĂDERI 353   
  ANEXA 9 - MATRICOLA PENTRU EVIDENȚA CENTRALIZATĂ 333   
  ANEXA 8 - EXTRAS DE ROL 332   
  ANEXA 7 - REGISTRU DE ROL ALTE VENITURI 361   
  ANEXA 6 - REGISTRU DE ROL NOMINAL UNIC 367   
  ANEXA 5 - PROCES VERBAL DE VERIFICARE CASIER 319   
  ANEXA 4 - BORDEROU DESFĂSURĂTOR AL ÎNCASĂRILOR 333   
  ANEXA 3 - NOTA DE PLATĂ 359   
  ANEXA 2 - DECONT IMPOZIT PE SPECTACOLE 350   
  ANEXA 1 -DECLARATIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT 386   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina