FORMULARE ITL  VIZITE 
  ANEXA 16 - ORDIN DE SERVICIU 99   
  ANEXA 15 - LEGITIMAȚIE PENTRU FUNCȚIONARUL PUBLIC DIN ORGANUL FISCAL LOCAL 103   
  ANEXA 14 - PROCES-VERBAL PRIVIND INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 108   
  ANEXA 13 - ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 122   
  ANEXA 12 - ANUNȚ INDIVIDUAL PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 102   
  ANEXA 11 - CONFIRMARE DE PRIMIRE A DEBITELOR 106   
  ANEXA 10 - BORDEROU DE DEBITE-SCĂDERI 115   
  ANEXA 9 - MATRICOLA PENTRU EVIDENȚA CENTRALIZATĂ 102   
  ANEXA 8 - EXTRAS DE ROL 108   
  ANEXA 7 - REGISTRU DE ROL ALTE VENITURI 117   
  ANEXA 6 - REGISTRU DE ROL NOMINAL UNIC 108   
  ANEXA 5 - PROCES VERBAL DE VERIFICARE CASIER 96   
  ANEXA 4 - BORDEROU DESFĂSURĂTOR AL ÎNCASĂRILOR 104   
  ANEXA 3 - NOTA DE PLATĂ 117   
  ANEXA 2 - DECONT IMPOZIT PE SPECTACOLE 114   
  ANEXA 1 -DECLARATIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT 115   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina