Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2017  VIZITE 
   SEDINȚĂ ORDINARĂ 29.09.2017 304   
   HOTARAREA NR. 60 MODIFIC.HCL.57 MODIFIC. SI COMPL.HCL 30 INVENTAR BUNURI 24.10.2017 306   
   HOTARAREA NR. 59 RECTIFICARE BUGET DE VENIT SI CHELTUIELI 297   
   HOTARAREA NR. 58 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 306   
   HOTARAREA NR. 57 MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR 30 301   
   HOTARAREA NR. 56 EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE 289   
   HOTARAREA NR. 55 MODIFICAREA ANEXEI 1 DIN HCL NR 44 DIN 27.07.2017 331   
   HOTARAREA NR. 54 APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA DE INCHIRIERE A IMOBILULUI 307   
   HOTARAREA NR. 53 DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL 305   
   HOTARAREA NR. 52 APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2018 305   
   HOTARAREA NR. 51 MODIFICARE STAT DE FUNCTII 321   
   HOTARAREA NR. 50 PRELUNGIRE CONTRACTE L2 332   
   HOTARAREA NR. 49 MODIFICARE ROF CL 314   
   HOTARAREA NR. 48 APROBARE NOMENCLATOR STRADAL 298   
   PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA 23.08 337   
   HOTARAREA NR. 47 RECTIFICARE BUGET LOCAL 301   
   PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 27.07 367   
   HOTARAREA NR. 46 STABILIRE INDEMNIZATII DE SEDINTA 331   
   HOTARAREA NR. 45 APROBARE INCHEIERE EXERCITIU BUGETAR SEMESTRUL I 286   
   HOTARAREA NR. 43 APROBARE INCHIRIERE IMOBIL 307   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina