Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2017  VIZITE 
   SEDINȚĂ ORDINARĂ 29.09.2017 285   
   HOTARAREA NR. 60 MODIFIC.HCL.57 MODIFIC. SI COMPL.HCL 30 INVENTAR BUNURI 24.10.2017 285   
   HOTARAREA NR. 59 RECTIFICARE BUGET DE VENIT SI CHELTUIELI 276   
   HOTARAREA NR. 58 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 288   
   HOTARAREA NR. 57 MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR 30 282   
   HOTARAREA NR. 56 EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE 271   
   HOTARAREA NR. 55 MODIFICAREA ANEXEI 1 DIN HCL NR 44 DIN 27.07.2017 311   
   HOTARAREA NR. 54 APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA DE INCHIRIERE A IMOBILULUI 289   
   HOTARAREA NR. 53 DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL 285   
   HOTARAREA NR. 52 APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2018 286   
   HOTARAREA NR. 51 MODIFICARE STAT DE FUNCTII 302   
   HOTARAREA NR. 50 PRELUNGIRE CONTRACTE L2 311   
   HOTARAREA NR. 49 MODIFICARE ROF CL 292   
   HOTARAREA NR. 48 APROBARE NOMENCLATOR STRADAL 277   
   PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA 23.08 316   
   HOTARAREA NR. 47 RECTIFICARE BUGET LOCAL 280   
   PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 27.07 347   
   HOTARAREA NR. 46 STABILIRE INDEMNIZATII DE SEDINTA 308   
   HOTARAREA NR. 45 APROBARE INCHEIERE EXERCITIU BUGETAR SEMESTRUL I 266   
   HOTARAREA NR. 43 APROBARE INCHIRIERE IMOBIL 284   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina