Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2017  VIZITE 
   SEDINȚĂ ORDINARĂ 29.09.2017 225   
   HOTARAREA NR. 60 MODIFIC.HCL.57 MODIFIC. SI COMPL.HCL 30 INVENTAR BUNURI 24.10.2017 220   
   HOTARAREA NR. 59 RECTIFICARE BUGET DE VENIT SI CHELTUIELI 210   
   HOTARAREA NR. 58 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 222   
   HOTARAREA NR. 57 MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR 30 218   
   HOTARAREA NR. 56 EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE 209   
   HOTARAREA NR. 55 MODIFICAREA ANEXEI 1 DIN HCL NR 44 DIN 27.07.2017 242   
   HOTARAREA NR. 54 APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA DE INCHIRIERE A IMOBILULUI 219   
   HOTARAREA NR. 53 DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL 215   
   HOTARAREA NR. 52 APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2018 219   
   HOTARAREA NR. 51 MODIFICARE STAT DE FUNCTII 236   
   HOTARAREA NR. 50 PRELUNGIRE CONTRACTE L2 247   
   HOTARAREA NR. 49 MODIFICARE ROF CL 228   
   HOTARAREA NR. 48 APROBARE NOMENCLATOR STRADAL 211   
   PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA 23.08 252   
   HOTARAREA NR. 47 RECTIFICARE BUGET LOCAL 215   
   PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 27.07 285   
   HOTARAREA NR. 46 STABILIRE INDEMNIZATII DE SEDINTA 243   
   HOTARAREA NR. 45 APROBARE INCHEIERE EXERCITIU BUGETAR SEMESTRUL I 199   
   HOTARAREA NR. 43 APROBARE INCHIRIERE IMOBIL 219   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina