Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2017  VIZITE 
   PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA 03.05 194   
   HOTARAREA NR. 25 COMISIE EVALUARE OFERTE CONCESIONARE TEREN VEGETATIE FORESTIERA 247   
   PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 28.04 179   
   HOTARAREA NR. 24 APROBARE PRELUNGIRE CONTRACTE INCHIRIERE BLOC L2 220   
   HOTARAREA NR. 23 MODIFICARE ORGANIGRAMA 236   
   HOTARAREA NR. 22 RECTIFICARE BUGET LOCAL 220   
   PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA 31.03 197   
   HOTARAREA NR. 21 APROBARE BUGET LOCAL 2017 232   
   PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 22.03 214   
   HOTARAREA NR. 20 ALEGERE PRESEDINTE SEDINTA 248   
   HOTARAREA NR. 19 APROBARE REGULAMENT FUNCTIONARE MICROBUZ SCOLAR 221   
   HOTARAREA NR. 18 APROBARE DOCUMENTATIE ATRIBUIRE LAC 258   
   HOTARAREA NR. 17 APROBARE REZULTAT INVENTARIERE 231   
   HOTARAREA NR. 16 INCHEIERE EXERCITIU BUGETAR 217   
   PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 27.02 213   
   HOTARAREA NR. 15 ACTUALIZAREA TARIFELOR SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 240   
   HOTARAREA NR. 14 APROBARE RETEA SCOLARA PENTRU ANUL 2017–2018 222   
   HOTARAREA NR. 13 MODIFICARE HCL 38/2016 IMPOZITE SI TAXE LOCALE 241   
   HOTARAREA NR. 12 APROBARE PLAN DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 215   
   HOTARAREA NR. 11 APROBARE STUDIU OPORTUNITATE AVENTURA PARC 242   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 4din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina