Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2017  VIZITE 
   PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA 03.05 149   
   HOTARAREA NR. 25 COMISIE EVALUARE OFERTE CONCESIONARE TEREN VEGETATIE FORESTIERA 198   
   PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 28.04 137   
   HOTARAREA NR. 24 APROBARE PRELUNGIRE CONTRACTE INCHIRIERE BLOC L2 177   
   HOTARAREA NR. 23 MODIFICARE ORGANIGRAMA 192   
   HOTARAREA NR. 22 RECTIFICARE BUGET LOCAL 175   
   PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA 31.03 152   
   HOTARAREA NR. 21 APROBARE BUGET LOCAL 2017 185   
   PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 22.03 163   
   HOTARAREA NR. 20 ALEGERE PRESEDINTE SEDINTA 199   
   HOTARAREA NR. 19 APROBARE REGULAMENT FUNCTIONARE MICROBUZ SCOLAR 174   
   HOTARAREA NR. 18 APROBARE DOCUMENTATIE ATRIBUIRE LAC 209   
   HOTARAREA NR. 17 APROBARE REZULTAT INVENTARIERE 182   
   HOTARAREA NR. 16 INCHEIERE EXERCITIU BUGETAR 176   
   PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 27.02 167   
   HOTARAREA NR. 15 ACTUALIZAREA TARIFELOR SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 204   
   HOTARAREA NR. 14 APROBARE RETEA SCOLARA PENTRU ANUL 2017–2018 179   
   HOTARAREA NR. 13 MODIFICARE HCL 38/2016 IMPOZITE SI TAXE LOCALE 199   
   HOTARAREA NR. 12 APROBARE PLAN DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 173   
   HOTARAREA NR. 11 APROBARE STUDIU OPORTUNITATE AVENTURA PARC 202   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 4din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina