Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNT SOLICITARE EMITERE ACORD MEDIU 9   
  PROIECT HCL PRELUNGIRE CONTRACTE INCHIRIERE ANL 8   
  RAPORT DE SPECIALITATE PROIECT HCL PRELUNGIRE CONTRACTE INCHIRIERE ANL 6   
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL PRELUNGIRE CONTRACTE INCHIRIERE ANL 3   
  ANUNT PROIECT HCL PRELUNGIRE CONTRACTE INCHIRIERE ANL 8   
  PROIECT HCL AJUTOR MINIMIS 10   
  ANALIZA OPORTUNITATE PROIECT HCL AJUTOR MINIMIS 11   
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL AJUTOR MINIMIS 5   
  ANUNT PROIECT HCL AJUTOR MINIMIS 7   
  PROIECT HCL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2021 13   
  ANEXE PROIECT HCL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2021 12   
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2021 6   
  ANUNT STABILIRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2021 12   
  RAPORT SPECIALITATE APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA CONTRACT INCHIRIERE ADIGRANET 11   
  REFERAT APROBARE APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA CONTRACT INCHIRIERE ADIGRANET 10   
  PROIECT HOTARARE APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA CONTRACT INCHIRIERE ADIGRANET 11   
  ANUNT APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA CONTRACT INCHIRIERE ADIGRANET 11   
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.09.2020 27   
  ANUNȚ - MĂSTI DE PROTECȚIE - DISTRIBUITE ÎNCEPÂND CU DATA DE 31.08.2020 ÎNTRE ORELE 10.00 - 16.00 20   
  ANUNȚ -ÎN BAZA OUG 1332020, COPIII DEZAVANTAJAȚI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE STAT PREȘCOLAR/PRIMAR/GIMNAZIAL 17   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 9--   Anterioara pagina     Ultima pagina