Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNȚ - MĂSTI DE PROTECȚIE - DISTRIBUITE ÎNCEPÂND CU DATA DE 31.08.2020 ÎNTRE ORELE 10.00 - 16.00 13   
  ANUNȚ -ÎN BAZA OUG 1332020, COPIII DEZAVANTAJAȚI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE STAT PREȘCOLAR/PRIMAR/GIMNAZIAL 10   
  SC GALEX COSIMEX SRL - PROGRAMUL CURSELOR - RM. VÂLCEA - OCNELE MARI – SLATIOARE – LUNCA 17   
  REFERAT DE APROBARE PREZENTAREA ȘI MOTIVAREA APROBĂRII ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A 4 SPAȚII 17   
  ANUNȚ PH PRIVIND PREZENTAREA ȘI MOTIVAREA APROBĂRII ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A 4 SPAȚII 15   
  REFERAT DE APROBARE - STAȚIE DE POMPARE APA POTABILĂ STR. ȘTRANDULUI 18   
  REFERAT DE APROBARE - EXTINDERE REȚEA DE APA POTABILĂ STR. COCENEȘTI 20   
  ANUNȚ - PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL 14   
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.03.2020 78   
  ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ - AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 73   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2019 56   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2019 55   
  ATENȚIE - PREVENIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 68   
  ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE REȚEA ȘCOLARĂ PENTRU ANUL 2020-2021 78   
  ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A DOUĂ TERENURI 118   
  ANUNȚ PROIECT DE HCL PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VAL. IMPOZABILE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE 92   
  PROIECT HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE 88   
  REFERAT APROBARE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 89   
  TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 95   
  ANUNȚ - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MATERIEI IMPOZABILE PENTRU ANUL 2020 94   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 8--   Anterioara pagina     Ultima pagina