Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.09.2019 20   
  STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI OCNELE MARI 2015-2020 11   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018 14   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2018 13   
  PLIANT INCA 28   
  INFORMARE ACASĂ! SIGURANȚĂ ÎN LUME! 19   
  SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC ÎN MEMORIAM DUMITRU BERCIU 23   
  MARȚI 13 AUGUST 2019 - ZIUA INFORMĂRII PREVENTIVE 31   
  MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN BUCĂTĂRIE 31   
  INCENDIU ÎN LOCUINȚĂ - ÎN CAZ DE INCENDIU, URMEAZĂ ACESTE SFATURI 29   
  PREVENITI INCENDIILE CAUZATE DE FUMAT -L NR.349/2002 MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ CU LEGEA NR. 15/2016 30   
  PROGRAM MEMORIALUL VASILE MILITARU - 2019 50   
  RAPORT DE SPECIALITATE PROIECT HOTARARE PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE IZLAZ 74   
  EXPUNERE MOTIVE PROIECT HOTARARE PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE IZLAZ 47   
  ANUNT PROIECT HOTARARE PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE IZLAZ 49   
  ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 74   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 UTA NICOLAE-GABRIEL 169   
  ANUNŢ LICITAŢIE VÂNZĂRE TERENURI 111   
  ANUNT PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU 86   
  LISTA FUNCTIILOR CE INTRA IN CATEGORIA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE 31.03.2019 195   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 7--   Anterioara pagina     Ultima pagina