Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  PROIECT HCL - INCHIRIERE CHIOSCURI 15   
  PROIECT HCL DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE 17   
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE 13   
  PROIECT HCL ILUMINAT PUBLIC 16   
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL ILUMINAT PUBLIC 15   
  PROIECT HCL PRELUNGIRE TERMEN PUG 13   
  RAPORT SPECIALITATE PROIECT HCL PRELUNGIRE TERMEN PUG 15   
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL PRELUNGIRE TERMEN PUG 10   
  ANUNT PROIECTE HCL 16   
  AUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 14   
  PROIECT HCL PRELUNGIRE CONTRACT 30   
  RAPORT SPECIALITATE PROIECT HCL PRELUNGIRE CONTRACT 24   
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL PRELUNGIRE CONTRACT 24   
  ANUNT PROIECT HCL PRELUNGIRE CONTRACT 27   
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.03.2021 51   
  ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU 44   
  PROIECT HCL BUGET 2021 500   
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL BUGET 2021 80   
  PROIECT HCL FOLOSIRE EXCEDENT 76   
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL FOLOSIRE EXCEDENT 133   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 10--   Anterioara pagina     Ultima pagina