Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.03.2020 55   
  ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ - AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 55   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2019 40   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2019 37   
  ATENȚIE - PREVENIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 53   
  ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE REȚEA ȘCOLARĂ PENTRU ANUL 2020-2021 63   
  ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A DOUĂ TERENURI 99   
  ANUNȚ PROIECT DE HCL PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VAL. IMPOZABILE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE 73   
  PROIECT HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE 70   
  REFERAT APROBARE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 72   
  TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 76   
  ANUNȚ - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MATERIEI IMPOZABILE PENTRU ANUL 2020 78   
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.09.2019 121   
  STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI OCNELE MARI 2015-2020 105   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018 98   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2018 93   
  PLIANT INCA 112   
  INFORMARE ACASĂ! SIGURANȚĂ ÎN LUME! 98   
  SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC ÎN MEMORIAM DUMITRU BERCIU 99   
  MARȚI 13 AUGUST 2019 - ZIUA INFORMĂRII PREVENTIVE 104   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 7--   Anterioara pagina     Ultima pagina