Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  PROIECT HCL FOLOSIRE EXCEDENT 86   
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL FOLOSIRE EXCEDENT 142   
  ANUNT PROIECT HCL FOLOSIRE EXCEDENT SI BUGET 2021 102   
  PROIECT HCL ACCEPTARE TRANSMITERE FARA PLATA HYUNDAI 37   
  RAPORT DE SPECIALITATE ACCEPTARE TRANSMITERE FARA PLATA HYUNDAI 38   
  REFERAT DE APROBARE ACCEPTARE TRANSMITERE FARA PLATA HYUNDAI 34   
  ANUNT PROIECT HCL ACCEPTARETRANSMITERE FARA PLATA HYUNDAI 32   
  PROIECT HCL PRIVIND ANGAJARE AVOCAT 38   
  RAPORT DE SPECIALITATE PROIECT HCL PRIVIND ANGAJARE AVOCAT 34   
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL PRIVIND ANGAJARE AVOCAT 36   
  ANUNT PROIECT HCL PRIVIND ANGAJARE AVOCAT 35   
  PROIECT HCL PUZ 34   
  RAPORT DE SPECIALITATE PUZ 15   
  REFERAT APROBARE PUZ 35   
  ANUNT PROIECT HCL INCHEIERE EXERCITIU BUGETAR SI PUZ 27   
  PROIECT HCL INDEXARE TAXE LOCALE 25   
  RAPORT SPECIALITATE PROIECT HCL INDEXARE TAXE LOCALE 86   
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL INDEXARE TAXE LOCALE 23   
  ANUNT PROIECT HCL INDEXARE TAXE LOCALE 107   
  ANUNȚ MEDIU ETAPA ÎNCADRARE 53   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 10--   Anterioara pagina     Ultima pagina