Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN BUCĂTĂRIE 101   
  INCENDIU ÎN LOCUINȚĂ - ÎN CAZ DE INCENDIU, URMEAZĂ ACESTE SFATURI 106   
  PREVENITI INCENDIILE CAUZATE DE FUMAT -L NR.349/2002 MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ CU LEGEA NR. 15/2016 93   
  PROGRAM MEMORIALUL VASILE MILITARU - 2019 114   
  RAPORT DE SPECIALITATE PROIECT HOTARARE PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE IZLAZ 138   
  EXPUNERE MOTIVE PROIECT HOTARARE PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE IZLAZ 109   
  ANUNT PROIECT HOTARARE PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE IZLAZ 115   
  ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 139   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 UTA NICOLAE-GABRIEL 247   
  ANUNŢ LICITAŢIE VÂNZĂRE TERENURI 188   
  ANUNT PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU 145   
  LISTA FUNCTIILOR CE INTRA IN CATEGORIA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE 31.03.2019 290   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 ANCUTA CONSTANTIN 130   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 IORDACHE PETRE 136   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 MERISEL PETRE 131   
  ANUNT ELABORARE PROIECT BUGET 2019 133   
  ANUNT IMPORTANT COLECTARE DESEURI 133   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 DOBRE ION 203   
  REGULAMENT VANZARE BUNURI IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT 155   
  RAPORT SPECIALITATE REGULAMENT VANZARE BUNURI IMOBILE DOMENIUL PRIVAT 126   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 7--   Anterioara pagina     Ultima pagina