Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ANUNT APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA CONTRACT INCHIRIERE ADIGRANET 11   
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.09.2020 27   
  ANUNȚ - MĂSTI DE PROTECȚIE - DISTRIBUITE ÎNCEPÂND CU DATA DE 31.08.2020 ÎNTRE ORELE 10.00 - 16.00 20   
  ANUNȚ -ÎN BAZA OUG 1332020, COPIII DEZAVANTAJAȚI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE STAT PREȘCOLAR/PRIMAR/GIMNAZIAL 17   
  SC GALEX COSIMEX SRL - PROGRAMUL CURSELOR - RM. VÂLCEA - OCNELE MARI – SLATIOARE – LUNCA 26   
  REFERAT DE APROBARE PREZENTAREA ȘI MOTIVAREA APROBĂRII ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A 4 SPAȚII 28   
  ANUNȚ PH PRIVIND PREZENTAREA ȘI MOTIVAREA APROBĂRII ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A 4 SPAȚII 21   
  REFERAT DE APROBARE - STAȚIE DE POMPARE APA POTABILĂ STR. ȘTRANDULUI 27   
  REFERAT DE APROBARE - EXTINDERE REȚEA DE APA POTABILĂ STR. COCENEȘTI 29   
  ANUNȚ - PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL 26   
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.03.2020 98   
  ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ - AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 88   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2019 69   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2019 69   
  ATENȚIE - PREVENIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 81   
  ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE REȚEA ȘCOLARĂ PENTRU ANUL 2020-2021 91   
  ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A DOUĂ TERENURI 133   
  ANUNȚ PROIECT DE HCL PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VAL. IMPOZABILE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE 106   
  PROIECT HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE 100   
  REFERAT APROBARE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 100   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 9--   Anterioara pagina     Ultima pagina