Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN BUCĂTĂRIE 86   
  INCENDIU ÎN LOCUINȚĂ - ÎN CAZ DE INCENDIU, URMEAZĂ ACESTE SFATURI 92   
  PREVENITI INCENDIILE CAUZATE DE FUMAT -L NR.349/2002 MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ CU LEGEA NR. 15/2016 81   
  PROGRAM MEMORIALUL VASILE MILITARU - 2019 102   
  RAPORT DE SPECIALITATE PROIECT HOTARARE PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE IZLAZ 127   
  EXPUNERE MOTIVE PROIECT HOTARARE PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE IZLAZ 95   
  ANUNT PROIECT HOTARARE PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE IZLAZ 101   
  ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 124   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 UTA NICOLAE-GABRIEL 232   
  ANUNŢ LICITAŢIE VÂNZĂRE TERENURI 173   
  ANUNT PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU 133   
  LISTA FUNCTIILOR CE INTRA IN CATEGORIA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE 31.03.2019 279   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 ANCUTA CONSTANTIN 119   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 IORDACHE PETRE 124   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 MERISEL PETRE 117   
  ANUNT ELABORARE PROIECT BUGET 2019 121   
  ANUNT IMPORTANT COLECTARE DESEURI 120   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 DOBRE ION 192   
  REGULAMENT VANZARE BUNURI IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT 140   
  RAPORT SPECIALITATE REGULAMENT VANZARE BUNURI IMOBILE DOMENIUL PRIVAT 113   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 7--   Anterioara pagina     Ultima pagina