INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  RAPORT ACTIVITATE 2017 LAZAROIU CONSTANTIN 70   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 DOBRE ION 64   
  LISTA FUNCTIILOR CE INTRA IN CATEGORIA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE 171   
  PROGRAMĂRI ORAȘ OCNELE MARI - PROGRAMĂRI APIA 88   
  SURSE DE FINANȚARE DISPONIBILE 91   
  STRATEGIEA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI OCNELE MARI 2015 - 2020 86   
  APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 95   
  LISTA CU PROIECTELE PROPUSE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 88   
  ANEXA PROIECT BUGET 108   
  RAPORT PROIECT BUGET 86   
  NOTA FUNDAMENTARE BUGET 2018 87   
  LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII 2018 123   
  ÎNTRERUPERE PROGRAMATĂ FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ. 83   
  ANUNȚ IMPORTANT - MIERCUREA SIRENELOR 89   
  ANUNȚ LICITAȚIE CHIOSC PARC OCNELE MARI 121   
  ANUNȚ PUBLIC SOMAȚII ȘI TITLURI EXECUTORII 2017 118   
  STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE... ÎN ANUL 2018 - ANUNȚ NR. 10373/26.10.2017 155   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA TAXE SI IMPOZITE 2018 116   
  ÎNCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICĂ, DESCHISĂ, COMPETITIVĂ 134   
  SEDINȚĂ ORDINARĂ 29.09.2017 133   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina