Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.09.2019 139   
  STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI OCNELE MARI 2015-2020 124   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018 115   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2018 110   
  PLIANT INCA 132   
  INFORMARE ACASĂ! SIGURANȚĂ ÎN LUME! 117   
  SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC ÎN MEMORIAM DUMITRU BERCIU 116   
  MARȚI 13 AUGUST 2019 - ZIUA INFORMĂRII PREVENTIVE 121   
  MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN BUCĂTĂRIE 112   
  INCENDIU ÎN LOCUINȚĂ - ÎN CAZ DE INCENDIU, URMEAZĂ ACESTE SFATURI 117   
  PREVENITI INCENDIILE CAUZATE DE FUMAT -L NR.349/2002 MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ CU LEGEA NR. 15/2016 104   
  PROGRAM MEMORIALUL VASILE MILITARU - 2019 125   
  RAPORT DE SPECIALITATE PROIECT HOTARARE PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE IZLAZ 151   
  EXPUNERE MOTIVE PROIECT HOTARARE PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE IZLAZ 120   
  ANUNT PROIECT HOTARARE PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE IZLAZ 127   
  ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 152   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 UTA NICOLAE-GABRIEL 257   
  ANUNŢ LICITAŢIE VÂNZĂRE TERENURI 198   
  ANUNT PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU 154   
  LISTA FUNCTIILOR CE INTRA IN CATEGORIA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE 31.03.2019 302   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 8--   Anterioara pagina     Ultima pagina