INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2017 67   
  RECLAMATIE ADMINISTRATIVA PETENT RASPUNS NEGATIV L.544-2001 98   
  RECLAMATIE ADMINISTRATIVA PETENT- NU A PRIMIT RASPUNS L.544-2001 81   
  CERERE PETENT L.544-2001 86   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 FETELE DANUT 103   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 PAVEL ADRIAN 88   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 DRAGOI CONSTANTIN 144   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 NITESCU MIHAI 92   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 DINA CONSTANTIN 86   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 LAZAROIU CONSTANTIN 88   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 DOBRE ION 84   
  LISTA FUNCTIILOR CE INTRA IN CATEGORIA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE 198   
  PROGRAMĂRI ORAȘ OCNELE MARI - PROGRAMĂRI APIA 106   
  SURSE DE FINANȚARE DISPONIBILE 115   
  STRATEGIEA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI OCNELE MARI 2015 - 2020 111   
  APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 125   
  LISTA CU PROIECTELE PROPUSE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 110   
  ANEXA PROIECT BUGET 143   
  RAPORT PROIECT BUGET 110   
  NOTA FUNDAMENTARE BUGET 2018 106   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina