INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  RECLAMATIE ADMINISTRATIVA PETENT RASPUNS NEGATIV L.544-2001 85   
  RECLAMATIE ADMINISTRATIVA PETENT- NU A PRIMIT RASPUNS L.544-2001 71   
  CERERE PETENT L.544-2001 75   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 FETELE DANUT 92   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 PAVEL ADRIAN 79   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 DRAGOI CONSTANTIN 135   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 NITESCU MIHAI 82   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 DINA CONSTANTIN 77   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 LAZAROIU CONSTANTIN 79   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 DOBRE ION 76   
  LISTA FUNCTIILOR CE INTRA IN CATEGORIA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE 184   
  PROGRAMĂRI ORAȘ OCNELE MARI - PROGRAMĂRI APIA 95   
  SURSE DE FINANȚARE DISPONIBILE 107   
  STRATEGIEA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI OCNELE MARI 2015 - 2020 102   
  APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 106   
  LISTA CU PROIECTELE PROPUSE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 100   
  ANEXA PROIECT BUGET 135   
  RAPORT PROIECT BUGET 101   
  NOTA FUNDAMENTARE BUGET 2018 96   
  LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII 2018 133   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina