INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  SURSE DE FINANȚARE DISPONIBILE 73   
  STRATEGIEA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI OCNELE MARI 2015 - 2020 70   
  APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 78   
  LISTA CU PROIECTELE PROPUSE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 73   
  ANEXA PROIECT BUGET 90   
  RAPORT PROIECT BUGET 70   
  NOTA FUNDAMENTARE BUGET 2018 73   
  LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII 2018 107   
  ÎNTRERUPERE PROGRAMATĂ FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ. 70   
  ANUNȚ IMPORTANT - MIERCUREA SIRENELOR 74   
  ANUNȚ LICITAȚIE CHIOSC PARC OCNELE MARI 105   
  ANUNȚ PUBLIC SOMAȚII ȘI TITLURI EXECUTORII 2017 100   
  STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE... ÎN ANUL 2018 - ANUNȚ NR. 10373/26.10.2017 131   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA TAXE SI IMPOZITE 2018 100   
  ÎNCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICĂ, DESCHISĂ, COMPETITIVĂ 114   
  SEDINȚĂ ORDINARĂ 29.09.2017 116   
  SEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ 24.10.2017 113   
  LISTA FUNCTIILOR CE INTRA IN CATEGORIA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE 197   
  RAPORT PRIVIND GESTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 154   
  RAPORT ACTIVITATE 2016 MISESCU CONSTANTIN 143   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina