INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  RAPORT SPECIALITATE REGULAMENT VANZARE BUNURI IMOBILE DOMENIUL PRIVAT 58   
  EXPUNERE MOTIVE REGULAMENT VANZARE BUNURI IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT 49   
  PROCES VERBAL PROCEDURA REGULAMENT VANZARE BUNURI IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT 58   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA REGULAMENT VANZARE BUNURI IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT 60   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 DRAGOI CONSTANTIN 60   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 CRISTEA MIHAELA 46   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 LAZAROIU CONSTANTIN 50   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 NITESCU MIHAI 62   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 PAVEL ADRIAN 53   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 FETELE DANUT 44   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 DINA CONSTANTIN 42   
  ANUNT PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDUUI DE MEDIU 55   
  ANUNŢ PUBLIC SOMAŢII ŞI TITLURI EXECUTORII 13.12.2018 98   
  LISTA FUNCTIILOR CE INTRA IN CATEGORIA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE 171   
  SPONSORI FESTIVAL BURIDAVA 124   
  FESTIVALUL BURIDAVA - PRIMĂRIA ORAȘULUI OCNELE MARI, ÎN PARTENERIAT CU SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII 117   
  PROGRAM ”CENTENAR BURIDAVA – 100,1000,10000 DE ANI” EDITIA A III-A 110   
  RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.72/2017 159   
  MODIFICAREA HCL NR.72/2017 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE 106   
  ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 52/2003 PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ 111   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 7--   Anterioara pagina     Ultima pagina