Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  EXPUNERE MOTIVE REGULAMENT VANZARE BUNURI IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT 104   
  PROCES VERBAL PROCEDURA REGULAMENT VANZARE BUNURI IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT 113   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA REGULAMENT VANZARE BUNURI IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT 114   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 DRAGOI CONSTANTIN 117   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 CRISTEA MIHAELA 98   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 LAZAROIU CONSTANTIN 109   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 NITESCU MIHAI 115   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 PAVEL ADRIAN 109   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 FETELE DANUT 99   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 DINA CONSTANTIN 102   
  ANUNT PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDUUI DE MEDIU 108   
  ANUNŢ PUBLIC SOMAŢII ŞI TITLURI EXECUTORII 13.12.2018 152   
  LISTA FUNCTIILOR CE INTRA IN CATEGORIA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE 228   
  SPONSORI FESTIVAL BURIDAVA 179   
  FESTIVALUL BURIDAVA - PRIMĂRIA ORAȘULUI OCNELE MARI, ÎN PARTENERIAT CU SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII 171   
  PROGRAM ”CENTENAR BURIDAVA – 100,1000,10000 DE ANI” EDITIA A III-A 163   
  RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.72/2017 209   
  MODIFICAREA HCL NR.72/2017 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE 166   
  ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 52/2003 PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ 160   
  ÎNTRERUPERE PROGRAMATĂ FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ PTA GORUNIȘ 139   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 7--   Anterioara pagina     Ultima pagina