Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2020 46   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2020 46   
  ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE AVIZ SGA 63   
  ANUNT SOLICITARE EMITERE ACORD MEDIU 63   
  PROIECT HCL APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL TIC NECESITATE ȘI SOLUŢIE 111   
  PROIECT HCL PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 70   
  RAPORT SPECIALITATE APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA CONTRACT INCHIRIERE ADIGRANET 61   
  REFERAT APROBARE APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA CONTRACT INCHIRIERE ADIGRANET 49   
  PROIECT HOTARARE APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA CONTRACT INCHIRIERE ADIGRANET 54   
  ANUNT APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA CONTRACT INCHIRIERE ADIGRANET 51   
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.09.2020 90   
  ANUNȚ - MĂSTI DE PROTECȚIE - DISTRIBUITE ÎNCEPÂND CU DATA DE 31.08.2020 ÎNTRE ORELE 10.00 - 16.00 63   
  ANUNȚ -ÎN BAZA OUG 1332020, COPIII DEZAVANTAJAȚI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE STAT PREȘCOLAR/PRIMAR/GIMNAZIAL 65   
  SC GALEX COSIMEX SRL - PROGRAMUL CURSELOR - RM. VÂLCEA - OCNELE MARI – SLATIOARE – LUNCA 76   
  REFERAT DE APROBARE PREZENTAREA ȘI MOTIVAREA APROBĂRII ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A 4 SPAȚII 76   
  ANUNȚ PH PRIVIND PREZENTAREA ȘI MOTIVAREA APROBĂRII ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A 4 SPAȚII 63   
  REFERAT DE APROBARE - STAȚIE DE POMPARE APA POTABILĂ STR. ȘTRANDULUI 75   
  REFERAT DE APROBARE - EXTINDERE REȚEA DE APA POTABILĂ STR. COCENEȘTI 79   
  ANUNȚ - PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL 72   
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.03.2020 146   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 10--   Anterioara pagina     Ultima pagina