Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  PROIECT HOTARARE APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA CONTRACT INCHIRIERE ADIGRANET 32   
  ANUNT APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA CONTRACT INCHIRIERE ADIGRANET 30   
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.09.2020 68   
  ANUNȚ - MĂSTI DE PROTECȚIE - DISTRIBUITE ÎNCEPÂND CU DATA DE 31.08.2020 ÎNTRE ORELE 10.00 - 16.00 44   
  ANUNȚ -ÎN BAZA OUG 1332020, COPIII DEZAVANTAJAȚI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE STAT PREȘCOLAR/PRIMAR/GIMNAZIAL 44   
  SC GALEX COSIMEX SRL - PROGRAMUL CURSELOR - RM. VÂLCEA - OCNELE MARI – SLATIOARE – LUNCA 54   
  REFERAT DE APROBARE PREZENTAREA ȘI MOTIVAREA APROBĂRII ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A 4 SPAȚII 53   
  ANUNȚ PH PRIVIND PREZENTAREA ȘI MOTIVAREA APROBĂRII ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A 4 SPAȚII 42   
  REFERAT DE APROBARE - STAȚIE DE POMPARE APA POTABILĂ STR. ȘTRANDULUI 55   
  REFERAT DE APROBARE - EXTINDERE REȚEA DE APA POTABILĂ STR. COCENEȘTI 57   
  ANUNȚ - PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL 52   
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.03.2020 124   
  ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ - AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 122   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2019 101   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2019 102   
  ATENȚIE - PREVENIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 108   
  ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE REȚEA ȘCOLARĂ PENTRU ANUL 2020-2021 116   
  ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A DOUĂ TERENURI 159   
  ANUNȚ PROIECT DE HCL PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VAL. IMPOZABILE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE 137   
  PROIECT HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE 133   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 10--   Anterioara pagina     Ultima pagina