Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 107   
  ANUNȚ - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MATERIEI IMPOZABILE PENTRU ANUL 2020 106   
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.09.2019 153   
  STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI OCNELE MARI 2015-2020 141   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018 126   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2018 118   
  PLIANT INCA 143   
  INFORMARE ACASĂ! SIGURANȚĂ ÎN LUME! 126   
  SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC ÎN MEMORIAM DUMITRU BERCIU 128   
  MARȚI 13 AUGUST 2019 - ZIUA INFORMĂRII PREVENTIVE 132   
  MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN BUCĂTĂRIE 120   
  INCENDIU ÎN LOCUINȚĂ - ÎN CAZ DE INCENDIU, URMEAZĂ ACESTE SFATURI 126   
  PREVENITI INCENDIILE CAUZATE DE FUMAT -L NR.349/2002 MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ CU LEGEA NR. 15/2016 112   
  PROGRAM MEMORIALUL VASILE MILITARU - 2019 133   
  RAPORT DE SPECIALITATE PROIECT HOTARARE PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE IZLAZ 161   
  EXPUNERE MOTIVE PROIECT HOTARARE PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE IZLAZ 129   
  ANUNT PROIECT HOTARARE PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE IZLAZ 136   
  ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 162   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 UTA NICOLAE-GABRIEL 266   
  ANUNŢ LICITAŢIE VÂNZĂRE TERENURI 207   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 9--   Anterioara pagina     Ultima pagina