Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  EXPUNERE MOTIVE REGULAMENT VANZARE BUNURI IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT 116   
  PROCES VERBAL PROCEDURA REGULAMENT VANZARE BUNURI IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT 124   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA REGULAMENT VANZARE BUNURI IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT 127   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 DRAGOI CONSTANTIN 132   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 CRISTEA MIHAELA 113   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 LAZAROIU CONSTANTIN 124   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 NITESCU MIHAI 131   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 PAVEL ADRIAN 122   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 FETELE DANUT 112   
  RAPORT DE ACTIVITATE 2018 DINA CONSTANTIN 115   
  ANUNT PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDUUI DE MEDIU 121   
  ANUNŢ PUBLIC SOMAŢII ŞI TITLURI EXECUTORII 13.12.2018 169   
  LISTA FUNCTIILOR CE INTRA IN CATEGORIA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE 240   
  SPONSORI FESTIVAL BURIDAVA 193   
  FESTIVALUL BURIDAVA - PRIMĂRIA ORAȘULUI OCNELE MARI, ÎN PARTENERIAT CU SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII 187   
  PROGRAM ”CENTENAR BURIDAVA – 100,1000,10000 DE ANI” EDITIA A III-A 176   
  RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.72/2017 223   
  MODIFICAREA HCL NR.72/2017 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE 182   
  ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 52/2003 PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ 174   
  ÎNTRERUPERE PROGRAMATĂ FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ PTA GORUNIȘ 151   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 7--   Anterioara pagina     Ultima pagina