INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  RAPORT ACTIVITATE 2017 NITESCU MIHAI 121   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 DINA CONSTANTIN 112   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 LAZAROIU CONSTANTIN 112   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 DOBRE ION 182   
  LISTA FUNCTIILOR CE INTRA IN CATEGORIA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE 226   
  PROGRAMĂRI ORAȘ OCNELE MARI - PROGRAMĂRI APIA 131   
  SURSE DE FINANȚARE DISPONIBILE 144   
  STRATEGIEA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI OCNELE MARI 2015 - 2020 142   
  APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 152   
  LISTA CU PROIECTELE PROPUSE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 133   
  ANEXA PROIECT BUGET 168   
  RAPORT PROIECT BUGET 135   
  NOTA FUNDAMENTARE BUGET 2018 135   
  LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII 2018 169   
  ÎNTRERUPERE PROGRAMATĂ FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ. 129   
  ANUNȚ IMPORTANT - MIERCUREA SIRENELOR 139   
  ANUNȚ LICITAȚIE CHIOSC PARC OCNELE MARI 195   
  ANUNȚ PUBLIC SOMAȚII ȘI TITLURI EXECUTORII 2017 163   
  STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE... ÎN ANUL 2018 - ANUNȚ NR. 10373/26.10.2017 227   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA TAXE SI IMPOZITE 2018 168   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 6--   Anterioara pagina     Ultima pagina