PRIMĂRIA OCNELE MARI
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL INDEXARE TAXE LOCALE 41   
  ANUNT PROIECT HCL INDEXARE TAXE LOCALE 122   
  ANUNȚ MEDIU ETAPA ÎNCADRARE 68   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2020 61   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2020 60   
  ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE AVIZ SGA 79   
  ANUNT SOLICITARE EMITERE ACORD MEDIU 79   
  PROIECT HCL APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL TIC NECESITATE ȘI SOLUŢIE 122   
  PROIECT HCL PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 88   
  RAPORT SPECIALITATE APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA CONTRACT INCHIRIERE ADIGRANET 76   
  REFERAT APROBARE APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA CONTRACT INCHIRIERE ADIGRANET 63   
  PROIECT HOTARARE APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA CONTRACT INCHIRIERE ADIGRANET 69   
  ANUNT APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA CONTRACT INCHIRIERE ADIGRANET 66   
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.09.2020 108   
  ANUNȚ - MĂSTI DE PROTECȚIE - DISTRIBUITE ÎNCEPÂND CU DATA DE 31.08.2020 ÎNTRE ORELE 10.00 - 16.00 76   
  ANUNȚ -ÎN BAZA OUG 1332020, COPIII DEZAVANTAJAȚI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE STAT PREȘCOLAR/PRIMAR/GIMNAZIAL 84   
  SC GALEX COSIMEX SRL - PROGRAMUL CURSELOR - RM. VÂLCEA - OCNELE MARI – SLATIOARE – LUNCA 96   
  REFERAT DE APROBARE PREZENTAREA ȘI MOTIVAREA APROBĂRII ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A 4 SPAȚII 90   
  ANUNȚ PH PRIVIND PREZENTAREA ȘI MOTIVAREA APROBĂRII ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A 4 SPAȚII 77   
  REFERAT DE APROBARE - STAȚIE DE POMPARE APA POTABILĂ STR. ȘTRANDULUI 91   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 11--   Anterioara pagina     Ultima pagina