INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2017 7   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2017 7   
  RECLAMATIE ADMINISTRATIVA PETENT RASPUNS NEGATIV L.544-2001 31   
  RECLAMATIE ADMINISTRATIVA PETENT- NU A PRIMIT RASPUNS L.544-2001 25   
  CERERE PETENT L.544-2001 26   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 FETELE DANUT 35   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 PAVEL ADRIAN 23   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 DRAGOI CONSTANTIN 88   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 NITESCU MIHAI 28   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 DINA CONSTANTIN 25   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 LAZAROIU CONSTANTIN 24   
  RAPORT ACTIVITATE 2017 DOBRE ION 25   
  LISTA FUNCTIILOR CE INTRA IN CATEGORIA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE 76   
  PROGRAMĂRI ORAȘ OCNELE MARI - PROGRAMĂRI APIA 62   
  SURSE DE FINANȚARE DISPONIBILE 64   
  STRATEGIEA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI OCNELE MARI 2015 - 2020 61   
  APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 65   
  LISTA CU PROIECTELE PROPUSE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 61   
  ANEXA PROIECT BUGET 81   
  RAPORT PROIECT BUGET 63   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina