ORGANIGRAMA   VIZITE 
   ANEXA 1 LA H.C.L. NR. 11/29.12.2020 32   
   HOTARAREA NR. 63 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII 151   
   ORGANIGRAMA 2019 143   
   LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.09.2019 152   
   HOTARAREA NR. 51 MODIFICARE STAT FUNCTII 338   
   HOTARAREA NR. 23 MODIFICARE ORGANIGRAMA 318   
   ORGANIGRAMA 2016 346   
   HOTARAREA NR. 11 - MODIFICAREA ORGANIGRAMEI 385   
   STAT DE FUNCTII 365   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      Interes Public